Duyurular Geçici Görev Yollukları.. (29 Aralık 2013 Tarihli Görevde Yükselme Sınavı)

Geçici Görev Yollukları.. (29 Aralık 2013 Tarihli Görevde Yükselme Sınavı)

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurum müdürlüklerinin dikkatine…

ÖSYM tarafından 29 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme  (Şube Müdürlüğü) Sınavına ilişkin harcırahın ödenmesine esas yolluk bildirimleri, sınava katılan personelin görevli bulunduğu okul / kurum müdürlüklerince tanzim edilip ilgililerce imzalanarak aşağıdaki örneğe uygun dilekçe ve, sınav sonuç belgesi ile birlikte Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri (Tahakkuk) Birimine elden teslim edilmesi halinde Müdürlüğümüze gönderilen yolluk bildirimleri esas alınarak tespit edilen yolluk ödeneğinin gelmesine müteakiben, Müdürlüğümüzce tahakkuk ettirilerek ilgililerin hesabına yatırılması sağlanacaktır.


Dilekçe örneği için tıklayınız...

 Yayın:13.01.2014 - Güncelleme:13.01.2014 - 16:05 - Görüntülenme:202